Δημοσιεύθηκε η νέα Προκήρυξη 1Κ/2017 για την πλήρωση 404 θέσεων στα δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εκ νέου η 1Κ/2017 Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Μαρτίου  2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις  3 Απριλίου  2017, ημέρα Δευτέρα. Η προθεσμία αποστολής της εκτυπωμένης αίτησης και δικαιολογητικών λήγει με την πάροδο της 10ης Απριλίου 2017, ημέρας Δευτέρας. Επισημαίνεται ότι προηγούμενη Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1/23-1-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ανακλήθηκε στις 13-2-2017 (ΦΕΚ 6/13-2-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Σχόλια