Θέσεις διδασκόντων νομικά μαθήματα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού διπλώματος, με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων επιλογής του εαρινού εξαμήνου 2016-17 στo Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας» (LLM in Transnational and European Commercial Law, Mediation, Arbitration and Energy Law):
· Δίκαιο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Internet Law and E-Business) -16 ώρες διδασκαλίας
· Ποινικό Οικονομικό Δίκαιο (Financial Crime)- 16 ώρες διδασκαλίας
Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 24/2/2017 και ώρα 14:30. 

Σχόλια