Θέση διδάσκοντος στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5000751), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους
Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα επιλέξιμων μαθημάτων. Η προθεσμία λήψης των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος στον παραπάνω λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας λήγει την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00. Για το Τμήμα Νομικής: «Διοικητική Επιστήμη».

Σχόλια