Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και Κωδ.Ποιν.Δικονομίας προβλέπει υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Μέτρα Θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής». Μεταξύ άλλων
στο σχέδιο νόμου προβλέπονται αλλαγές στα αάθρα 69, 70 και προσθήκη νέου άρθρου 70Α του Ποινικού Κώδικα και 282 παρ.2, 313 και 315, 500 και 555 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ενώ προστίθεται και νέο άρθρο 486Α ΚΠΔ. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00. Δείτε το σχέδιο νόμου και την εισηγητική έκθεση εδώ

Σχόλια