Σφράγιση των γραφείων εταιρίας που διαφήμιζε νομικές υπηρεσίες αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΣΑ, εκδόθηκε η υπ. αριθμ.  269/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, κατά
εταιρείας (ΟΠΥΚΕ) για αντιποίηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Με την απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, διατάσσει την σφράγιση των γραφείων του ΟΠΥΚΕ καθώς και την κατάργηση των ιστοσελίδων που διατηρεί στο διαδίκτυο δια των οποίων προβάλει την παροχή νομικών υπηρεσιών. Περαιτέρω η εταιρεία υποχρεούται  να απέχει από τη δημιουργία νέας ιστοσελίδας ανάλογου περιεχομένου ενώ της επιβάλλεται χρηματική ποινή 2.000€ για κάθε παραβίαση του διατακτικού της απόφασης. (dsa.gr)

Σχόλια