Θέση διδάσκοντος Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενδιαφέρεται να προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 5 του ΠΔ 407/80, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/16, προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17. Η προκήρυξη αφορά την διδασκαλία  μεταξύ άλλων και του μαθήματος Εμπορικό Δίκαιο στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι 25/01/17. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια