Θέσεις διδασκόντων νομικά μαθήματα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

H Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στο πλαίσιο της λειτουργίας των Προγράμματων Μεταπτυχιακών Σπουδών “MA in Art, Law and Economy” και “MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy” καλεί επιστήμονες, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3685/2008, κατόχους διδακτορικού τίτλου και ειδικούς στα αντίστοιχα γνωστικά
αντικείμενα, με αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους για διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017, [υπό τις προϋποθέσεις υλοποίησης της λειτουργίας του ως άνω Π.Μ.Σ., της διεξαγωγής των αντίστοιχων μαθημάτων και της επιλογής τους], αποστέλλοντας στη διεύθυνση (infoseba@ihu.edu.gr) σχετικό βιογραφικό σημείωμα έως την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:30. Δείτε τις προσκλήσεις εδώ και εδώ

Σχόλια