Θέση Νομικού Συμβούλου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Υποβολή αίτησης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με Νομικό Σύμβουλο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών: «Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας». Το
πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 1/2/2017 έως 30/11/2017. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 15:00. Αντικείμενο: Παροχή Υπηρεσιών ως Νομικός Σύμβουλος (Legal advisor) στο Δημοτικό Ιατρείο (πρότυπο Πολυδύναμο Κέντρο) του Δήμου Αθηναίων στην οδό Χανίων. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Στήριξε το LegalNews24.gr