Θέση διδάσκοντος εμπορικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποφάσισε, στην αριθμ. 6/20-1-2017 συνεδρίασή της, την προκήρυξη μίας (1) θέσης Διδάσκοντα βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας του παρακάτω μαθήματος εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, και υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, ως εξής:
1η Θέση : Εαρινό Εξάμηνο: Υποχρεωτικό Μάθημα: Εμπορικό Δίκαιο (3 ώρες/εβδομάδα)
Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη) από 26-1-2017 μέχρι και 6-2-2017 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια