Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Προκήρυξη για την πλήρωση 404 θέσεων στα Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΣΕΠ 1/2017) η Προκήρυξη Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 1ης Μαρτίου 2017, ημέρας Τετάρτης. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Δείτε την Προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια