Αποτελέσματα του Διαγωνισμού Συμβολαιογράφων 2016

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού των Συμβολαιογράφων για το έτος 2016. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο τελικός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας ανά ειρηνοδικείο και περιφέρεια εφετείου Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων
έτους 2016 πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη συνέχεια, οι εμφανιζόμενοι στον πίνακα θα παραλάβουν έγγραφο της υπηρεσίας μας, μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, με το οποίο θα τους γνωστοποιούνται τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας για να ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους. Δείτε τον Πίνακα Κατάταξης ανά Ειρηνοδικείο εδώ

Σχόλια