Δεν θα γίνουν ακροατήρια στη Λάρισα στις 12/1, με καθυστέρηση στη Θεσσαλονίκη λόγω της κακοκαιρίας

Λάρισα: Ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Νομό Λάρισας και γενικότερα στην περιφέρεια Θεσσαλίας και καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις μετακινήσεις , οι ποινικές και οι πολιτικές υποθέσεις της δικασίμου της 12ης Ιανουαρίου 2017 που
έχουν προσδιοριστεί προς εκδίκαση στο Εφετείο, στο Πρωτοδικείο, στο Ειρηνοδικείο και στο Πταισματοδικείο Λάρισας αποσύρονται και θα προσδιοριστούν σε νεότερη δικάσιμο, οι μεν ποινικές με μέριμνα των Εισαγγελέων, οι δε πολιτικές με μέριμνα των προϊσταμένων των δικαστηρίων. Σημειώνεται ότι οι δικαστικές υπηρεσίες του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας θα λειτουργήσουν από ώρα 08.30
Θεσσαλονίκη:Ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη και προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων, όλων των εργαζομένων στο ∆ικαστικό Μέγαρο καθώς και των διαδίκων, η έναρξη των ποινικών και πολιτικών υποθέσεων της δικασίμου της 12ης Ιανουαρίου 2017 που είναι προσδιορισμένες στα ακροατήρια του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί στις 10.30’ πμ. Επίσης η συζήτηση των υποθέσεων που έχει διακοπεί για την αυριανή συνεδρίαση, θα συνεχιστεί κανονικά στις 10.30’ π.μ.. Τέλος, στις 12 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, οι δικαστικές υπηρεσίες του ∆ικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσουν από ώρα 08.30’ πμ.
Έδεσσα: Ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της Έδεσσας και καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη μετακίνηση των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και των διαδίκων, οι πολιτικές υποθέσεις της δικασίμου της 12ης Ιανουαρίου 2017, που είναι προσδιορισμένες στο ακροατήριο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, αποσύρονται και θα προσδιοριστούν σε νεότερη δικάσιμο με μέριμνα του Πρωτοδικείου.
Χαλκιδική:  Ενόψει των επικρατουσών δυσμενών καιρικών συνθηκών, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Χαλκιδικής  και καθιστούν  αδύνατη  τη μετακίνηση τόσο των δικαστικών λειτουργών , όσο και των διαδίκων  και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους , οι προσδιορισθείσες  στην δικάσιμο  της  12/1/2017  ποινικές υποθέσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Χαλκιδικής  , αποσύρονται και θα  προσδιορισθούν  σε νεώτερη  δικάσιμο , με μέριμνα  της Εισαγγελίας Χαλκιδικής.

Σχόλια