Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων του διαγωνισμού των δικαστών

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων του ΚΓ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση πολιτικής - ποινικής δικαιοσύνης). Δείτε τα αποτελέσματα εδώ .Επίσης έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των γραπτών
εξετάσεων του ως άνω διαγωνισμού για την κατεύθυνση εισαγγελέων. Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

Σχόλια