Θέση Νομικού συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού του κυβερνητικού έργου

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προτίθεται να καλύψει την θέση του νομικού συνεργάτη με έμμισθη εντολή. Η θέση του νομικού συνεργάτη καλύπτεται με πρόσληψη δικηγόρου στο Εφετείο τουλάχιστον, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος της
ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο δημόσιο δίκαιο και άριστη γνώση μιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017 στην Υπηρεσία Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού (Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, 4 ος όροφος γραφείο 20 πρωτοκόλλου) και ώρες 10:00 με 14:00 σε έντυπη μορφή ή με e-mail στο dioikisi@gsco.gov.gr, τα απαιτούμενα από την προκήρυξη έγγραφα. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια