Αυξάνονται οι Αρεοπαγίτες από 61 σε 65 και οι εισακτέοι στη Σχολή Δικαστών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπ.Δικαιοσύνης «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου
για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία κλπ..», από 1-12-2016 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως: των Αρεοπαγιτών κατά τέσσερεις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εξήντα πέντε (65). Η δαπάνη από την καταβολή μισθολογικών διαφορών στους δικαστικούς που προάγονται στην αμέσως επόμενη βαθμίδα λόγω της αύξησης των θέσεων στο βαθμό του Αρεοπαγίτη εκτιμάται στο ποσό των 34 χιλιάδων ευρώ ετησίως, ενώ η δαπάνη από την πλήρωση 4 θέσεων στη βάση λόγω της αύξησης του συνολικού αριθμού οργανικών θέσεων των δικαστών εκτιμάται στο ποσό των 192.000 ευρώ ετησίως. Οι δαπάνες αυτές θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του κρατικού πρϋπολογισμού. Δείτε την τροπολογία εδώ
Eπισης με υπουργική απόφαση, αυξάνεται κατά επτά ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, για την κατεύθυνση των εισαγγελέων και ο συνολικός αριθμός των εισακτέων του εν λόγω κλάδου ανέρχεται στους 30. Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Σχόλια