Απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή συγγενών θυμάτων της Ρικομέξ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή συγγενών θυμάτων της Ρικομέξ κατά της Ελλάδας ως απαράδεκτη. Η υπόθεση αφορούσε τη διαδικασία για την αποζημίωση των συγγενών προσώπων που σκοτώθηκαν όταν το εργοστάσιο της Ρικομέξ κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του σεισμού της Αθήνας στις 7 Σεπτεμβρίου 1999. Η εταιρεία που είχε το εργοστάσιο υποχρεώθηκε σε αποζημίωση στους συγγενείς των θυμάτων για την ζημία που υπέστησαν,
αλλά το 2006 χρεοκόπησε. Ο κατάλογος των πιστωτών καταρτίστηκε με τους προσφεύγοντες να τοποθετούνται μετά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας αλλά ασκώντας ανακοπές τοποθετήθηκαν πιο πάνω. Τους επιδικάστηκε αποζημίωση, αλλά στη συνέχεια ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε τη σειρά κατάταξης, κρίνοντας ότι θα πρέπει να δοθεί στην Τράπεζα προτεραιότητα και ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν στους προσφεύγοντες θα πρέπει να επιστραφούν στην τράπεζα.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι οι ισχυρισμοί των προσφευγόντων που αφορούν το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη σε εύλογο χρονικό διάστημα ήταν προδήλως αβάσιμοι, δεδομένου ότι οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών που επιδίκασαν ορισμένα ποσά σε σχέση με τη ζημία που υπέστησαν οι προσφεύγοντες, εφαρμόστηκαν και ότι η διάρκεια της διαδικασίας δεν ήταν υπερβολικά μεγάλη.
Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η αιτίαση σχετικά με το δικαίωμα των προσφευγόντων για σεβασμό της περιουσίας τους ήταν πρόωρη, σημειώνοντας ότι η Τράπεζα δεν έχει μέχρι σήμερα ζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών από τους προσφεύγοντες. (legalnews24.gr) Δείτε το κείμενο της απόφασης στα γαλλικά εδώ

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr