Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Aπορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφυγή δημοσίου υπάλληλου που απολύθηκε από την υπηρεσία του με 223 κατηγορίες

Στην υπόθεση P. v. Cyprus (αρ. προσφυγής 71148/10) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε ομόφωνα ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορά την προστασία
της περιουσίας. Ο προσφεύγων ήταν Κύπριος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος έχασε αυτοδικαίως τα προνόμια της συνταξιοδότησης από την υπηρεσία του όταν απολύθηκε μετά από πειθαρχική διαδικασία που κινήθηκε εναντίον του με 223 συνολικά κατηγορίεςΔιαβάστε περισσότερα στο cylegalnews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...