Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Η εκτέλεση των αποφάσεων κατά τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1215/2012

Η Εταιρία Δικαστικών Μελετών διοργανώνει στις 1 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30΄ μ.μ. στα γραφεία της [Επαμεινώνδα αρ. 4 Πλάκα], επιστημονική εκδήλωση κατά την οποία ο κύριος Ιωάννης  Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, θα εισηγηθεί το θέμα: «Η εκτέλεση των αποφάσεων κατά τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1215/2012».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...