Η εκτέλεση των αποφάσεων κατά τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1215/2012

Η Εταιρία Δικαστικών Μελετών διοργανώνει στις 1 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.30΄ μ.μ. στα γραφεία της [Επαμεινώνδα αρ. 4 Πλάκα], επιστημονική εκδήλωση κατά την οποία ο κύριος Ιωάννης  Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, θα εισηγηθεί το θέμα: «Η εκτέλεση των αποφάσεων κατά τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1215/2012».

Σχόλια