Οι πράξεις ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης μπορεί να συνιστούν «τρομοκρατικές πράξεις» (Eισ.ΔΕΕ)

Κατά τη Γενική Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της ΕΕ, οι πράξεις ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια μη διεθνούς ένοπλης συρράξεως, οι οποίες διέπονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μπορεί να συνιστούν «τρομοκρατικές πράξεις». Ειδικότερα στις προτάσεις της στην υπόθεση C‑158/14 μετά από αίτηση του Raad van State (Συμβουλίου της Επικρατείας, Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, η Γεν.Εισαγγελέας Εleanor Sharpston επισημαίνει ότι η ερμηνεία κατά την οποία στην έννοια της «τρομοκρατικής
πράξεως» που περιλαμβάνεται στην κοινή θέση 2001/931 και τον κανονισμό 2580/2001 εμπίπτουν και οι δραστηριότητες μη κρατικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο μη διεθνούς συρράξεως δεν είναι περισσότερο ασύμβατη με τις πράξεις του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις συλλήψεις ομήρων που εξετάστηκαν παραπάνω απ’ όσο είναι με τους οικείους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει η γεν.Εισαγγελέας του ΔΕΕ, οι πράξεις ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια μη διεθνούς ένοπλης συρράξεως, οι οποίες διέπονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, μπορεί να συνιστούν «τρομοκρατικές πράξεις» κατά την έννοια της κοινής θέσεως 2001/931 και του κανονισμού 2580/2001, ερμηνευομένων βάσει των κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τις συλλήψεις ομήρων.
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, οι A, B, C και D συγκέντρωναν και μετέφεραν, όπως διαπιστώθηκε, κεφάλαια στην «Liberation Tigers of Tamil Eelam» (LTTE), μια ομάδα που βρισκόταν σε εμφύλιο πόλεμο κατά της Κυβερνήσεως της Σρι Λάνκα, με σκοπό τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Σρι Λάνκα για τον λαό των Ταμίλ, και η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατική» από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 10 περίπου χρόνια.
Οι ολλανδικές αρχές χαρακτήρισαν τους A, B, C και D ως πρόσωπα εις βάρος των οποίων επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία για την εφαρμογή ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Κατόπιν τούτου, δεσμεύθηκαν οι πόροι που ανήκαν σε αυτούς, απαγορεύθηκε η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς αυτούς ή προς όφελος αυτών και απαγορεύθηκε η διάθεση πόρων σε αυτούς. Κατά τη λήψη των εν λόγω μέτρων, οι ολλανδικές αρχές αντιμετώπισαν την LTTE ως τρομοκρατική οργάνωση. Διαβάστε το πλήρες κείμενο των Προτάσεων εδώ

Σχόλια