Η ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού δεν ταυτίζεται με την όλη διαδικασία. Απόρριψη αίτησης τράπεζας που ζητούσε ακύρωση του διατάγματος αναστολής

Κύπρος. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου απέρριψε αίτηση κυπριακής τράπεζας που ζητούσε την ακύρωση προσωρινού διατάγματος του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, επιστρεπτέου στις 25.10.1016, με το οποίο ανεστάλη η ειδοποίηση περί δημοσίου πλειστηριασμού και η διαδικασία πλειστηριασμού που είχε ορισθεί στις 24.10.2016 και αφορούσε δύο ακίνητα στα οποία η αιτούσα τράπεζα είχε ενυπόθηκη εξασφάλιση. Ειδικότερα η τράπεζα αιτήθηκε την έκδοση
προνομιακού εντάλματος certiorari προς ακύρωση του ως άνω ενδιάμεσου διατάγματος που εκδόθηκε στις 17.10.2016 και ανέστειλε τη διαδικασία του πλειστηριασμού των δύο ακινήτων.
Στο σκεπτικό της απόφασης (20ης Οκτωβρίου 2016), αναφέρει επί λέξει η δικαστής ότι «ο ορισμός του πλειστηριασμού για πώληση σε συγκεκριμένη ημέρα και η εκ των πραγμάτων, λόγω της έκδοσης του διατάγματος, μη διεξαγωγή του την ημέρα αυτή δεν θεωρώ ότι λειτουργεί ως αναιρετικό της όλης διαδικασίας που έχουν αρχίσει οι αιτητές δυνάμει του Ν.9/65 ως έχει τροποποιηθεί αφού εάν η αίτηση των εναγομένων τελικά δεν πείσει το Δικαστήριο, με αποτέλεσμα την ακύρωση του διατάγματος, αυτό δύναται ευχερώς να οδηγήσει σε νέα ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Δεν έχω πεισθεί ότι ο ορισμός της ημερομηνίας αυτός καθ΄εαυτός αποτελεί την όλη διαδικασία πλειστηριασμού. Εκ των ιδίων των προνοιών του άρθ.44 και επόμενα (Ν.9/65) προκύπτει ότι η ημερομηνία πώλησης είναι ένα μέρος του πλειστηριασμού και δεν αντιστοιχεί εννοιολογικά με την όλη διαδικασία». 
Δείτε το κείμενο της απόφασης στο cylaw.com

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr