Προσπάθεια φαλκίδευσης των εξετάσεων από φοιτητές μέσω κινητών τηλεφώνων στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης

Σε φαινόμενα προσπαθειών φαλκίδευσης των εξετάσεων από φοιτητές μέσω κινητών τηλεφώνων, που διαπιστώθηκαν πρόσφατα και οδηγούνται ήδη στην πειθαρχική διαδικασία, αναφέρεται σχετική ανακοίνωση της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Στην ανακοίνωση της ΓΣ της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ γίνεται υπενθύμιση του ισχύοντος Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών (άρθρ. 13 παρ. 5 περ. Δ), ο οποίος ορίζει ρητά, μεταξύ άλλων, ότι: «Οι εξεταζόμενοι φοιτητές απαγορεύεται … να προσκομίζουν στις αίθουσες των
εξετάσεων … ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Τυχόν εγχείρημα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση σε βάρος του εξεταζομένου … Σε περίπτωση παραβίασης των απαγορεύσεων αυτών επιβάλλεται, ως μέτρο εσωτερικής τάξης για τη διασφάλιση του αδιαβλήτου της εξεταστικής διαδικασίας, ο μηδενισμός του γραπτού, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη σχετική πρόβλεψη κυρώσεων».
Τέλος, από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ (άρθρο 54) σε συνδυασμό με τη σχετική νομοθεσία (άρθρ. 7-22 και 27 π.δ. 160/2008, άρθρ. 120-123 ν. 5343/1932) προβλέπεται ότι «η χρήση μέσων ή μεθόδων που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων» συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει σοβαρότατες πειθαρχικές ποινές. (law.auth.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr