Έλεγχος δικηγορικών ταυτοτήτων στο Πρωτοδικείο Αθηνών - Επιστολή του ΔΣΑ

Με αφορμή την απόφαση της Διοίκησης του Πρωτοδικείου για διενέργεια ελέγχου δικηγορικών ταυτοτήτων από δικαστικούς υπαλλήλους και την απαγόρευση στους δικηγόρους που δεν έχουν σε ισχύ τη δικηγορική ταυτότητα να καταθέτουν δικόγραφα, το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε να στείλει επιστολή  αρμοδίως, στην οποία να  επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την πάγια θέση του ΔΣΑ, η δικηγορική ταυτότητα αποδεικνύει την δικηγορική ιδιότητα έναντι όλων των υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του έτους στο
οποίο εκδόθηκε. Κατόπιν τούτων την 29/9/2016, απεστάλη προς την διοίκηση του πρωτοδικείου Αθηνών επιστολή με το εξής περιεχόμενο: «Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, κατά την συνεδρίασή του της 28/9/2016, με αφορμή τον έλεγχο που έγινε στις δικηγορικές ταυτότητες των συναδέλφων από δικαστικούς υπαλλήλους του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την κατάθεση δικογράφων, επανέλαβε την πάγια θέση του ΔΣΑ ότι η δικηγορική ταυτότητα αποδεικνύει την δικηγορική ιδιότητα, έναντι όλων των υπηρεσιών, ανεξαρτήτως έτους εκδόσεως.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όσοι Δικηγόροι ανευρίσκονται από το πληροφοριακό σύστημα ή εκδίδουν γραμμάτιο επ’ ονόματι τους είναι εν ενεργεία, καθ’ όσον τα σχετικά δεδομένα είναι επικαιροποιημένα". (πηγή: dsa.gr)

Σχόλια