Θέση διδάσκοντος στη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

H Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy” καλεί επιστήμονες, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3685/2008, κατόχους διδακτορικού τίτλου και ειδικούς στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, με αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους για διδασκαλία του ακόλουθου μαθήματος κατά
την ακαδημαϊκή χρονιά 2016- 2017, αποστέλλοντας στη διεύθυνση (infoseba@ihu.edu.gr) σχετικό βιογραφικό σημείωμα. Το γνωστικό αντικείμενο / μάθημα του Π.Μ.Σ. “MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy” για το εαρινό εξάμηνο είναι το ακόλουθο: Δίκαιο της Ενέργειας ΙI (Energy Law II) (30 ώρες διδασκαλίας). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα έως την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:30. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια