Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση κενών θέσεων στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης της Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τις πιο κάτω θέσεις: Α. Διοικητικός Βοηθός (δύο θέσεις) B. Διοικητικός Λειτουργός (μία θέση) Γ. Χρηματοοικονομικός Λειτουργός (δύο θέσεις) Δ. Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός (μία θέση) Ε. Ανώτερος Χρηματοοικονομικός Λειτουργός (μία θέση.) Κύριοι όροι Σύμβασης: Πλήρης απασχόληση στη βάση ιδιωτικής σύμβασης εργασίας χρονικής διάρκειας 5 ετών. Η εργοδότηση για τους
πρώτους έξι (6) μήνες θα είναι επί δοκιμαστικής βάσης αρχομένης από την ημερομηνία πρόσληψης όπως καθορίζεται στην ιδιωτική σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://finomb.applicantstack.com/x/openings, μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον Προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 4330/2016)  η ΚΥΑ αριθμ. οικ. 61502/3399 «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστ...