Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Μη νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση σε βάρος κληρονόμου που έχει αποποιηθεί. Αναστολή πράξης του ΚΕΑΟ (ΔΠρΑθ)

Προσωρινή δικαστική προστασία – Μη νόμιμη η ταμειακή βεβαίωση σε βάρος κληρονόμου που έχει αποποιηθεί. Με την με αρ. 156/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 30ο Μονομελές), το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση του αιτούντος και ανέστειλε την προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης του Διευθυντή του Β΄ Περιφερειακού Κ.Ε.Α.Ο. Αθηνών, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος του, ως νομίμου κληρονόμου, χρηματικό ποσό ύψους 16.996,49 ευρώ από ληξιπρόθεσμες
οφειλές και πρόσθετα τέλη και το οποίο κλήθηκε να καταβάλει δυνάμει ατομικής ειδοποιησεως ληξιπρόθεσμων χρεών του παραπάνω Διευθυντή.  Κρίθηκε ότι η κρινόμενη αίτηση είναι προδήλως βάσιμη.  Και τούτο διότι, εφόσον είχε χωρήσει εκ μέρους του αιτούντος, εντός της τετραμήνου προθεσμίας που τάσσεται από το άρθρο 1847 Α.Κ. αποποίηση της κληρονομιάς της μητέρας του, ο αιτών δεν είχε πλέον ούτε δικαιώματα ούτε υποχρεώσεις από την εν λόγω κληρονομιά και επομένως μη νομίμως, χωρίς προηγουμένως να έχει ανατραπεί ή να έχει αμφισβητηθεί από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. το γεγονός της ως άνω αποποιήσεως, εχώρησε σε βάρος του η ένδικη διοικητική εκτέλεση και κλήθηκε με την ανωτέρω ατομική ειδοποίηση να καταβάλει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της αποβιώσασας οφειλέτριας, ως μη κατά το νόμο υποχρέου. (adjustice.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του σχεδίου νόμου για τη διοικητική δίκη

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος Όσοι δικηγόροι γράφουν μακροσκελή δικόγραφα, πριν τα καταθέσουν καλό είναι πλέον να κάνουν και μι...