Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Θέση Δικηγόρου με ειδίκευση στο Κυπριακό Δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Θέση Δικηγόρου – Financial Lawyer με ειδίκευση στο Κυπριακό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη, Γερμανία. Η διεύθυνση Οικονομικού Δικαίου της ΕΚΤ να προσλάβει Legal Counsel ή Senior Legal Counsel. Η θέση απαιτεί σε βάθος γνώση και εμπειρία στην οικονομική νομοθεσία, καθώς και εμπειρία στο κυπριακό δίκαιο. Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών παρέχει συμβουλές σε όλες τις νομικές πτυχές του κανονιστικού, συμβατικό και θεσμικού πλαίσιου της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), προετοιμάζει νομικά μέσα και αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία των Συνθηκών της ΕΕ και του παράγωγου δικαίου της ΕΕ. Δείτε περισσότερα και υποβάλλετε αίτηση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...