Το Νέο Νομικό Πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412 και 4413/2016)

3η Επιστημονική Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στον ΔΣΑ την Τετάρτη 19 Oκτωβρίου 2016, 18:00 - 20:00 με θέμα «Το Νέο Νομικό Πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412 και 4413/2016)». Ομιλητές:
-Παναγιώτης Εμμ. Δέγλερης, Δρ. Δικηγόρος: «Το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016»
-Ιωάννης Δ. Κίτσος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ):  «Το νέο Δίκαιο των Δημοσίων Έργων μετά
το Ν. 4412/2016»
-Mιχαήλ Χ. Οικονόμου, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος: «Η προσωρινή έννομη και δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο υπό το πρίσμα του Ν. 4412/2016»
-Βαΐα Β. Στεργιοπούλου, Δικηγόρος Μ.Δ. Ε.Κ.Π.Α.: «Οι συμβάσεις παραχώρησης μετά το Ν. 4413/2016»
Συντονιστής: Ηλίας Μικρουλέας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Σχόλια