Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Θέσεις Νομικών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. των παρακάτω ειδικοτήτων: Μηχανικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Νομικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Οικονομικών ΕπιστημώνΠληροφορικήςΘετικών Επιστημών. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, σε συναφές πεδίο με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της Αρχής, καθώς και η σχετική εργασιακή εμπειρία σε ενεργειακά θέματα θα συνεκτιμηθούν ιδιαιτέρως για
την πλήρωση των παραπάνω θέσεων. Αιτήσεις έως και την Παρασκευή 16/09/2016. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...