Θέσεις Νομικών στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. των παρακάτω ειδικοτήτων: Μηχανικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Νομικών (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος). Οικονομικών ΕπιστημώνΠληροφορικήςΘετικών Επιστημών. Η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, σε συναφές πεδίο με τα αντικείμενα αρμοδιοτήτων της Αρχής, καθώς και η σχετική εργασιακή εμπειρία σε ενεργειακά θέματα θα συνεκτιμηθούν ιδιαιτέρως για
την πλήρωση των παραπάνω θέσεων. Αιτήσεις έως και την Παρασκευή 16/09/2016. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια