Θέση διδάσκοντος "Εισαγωγή στο Ελληνικό Δίκαιο και στη Νομική Ορολογία" στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

H Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “MA in Art, Law and Economy” καλεί επιστήμονες, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3685/2008, κατόχους διδακτορικού τίτλου και ειδικούς στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, με αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους για τη
διδασκαλία του ακόλουθου μαθήματος κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017, [υπό τις προϋποθέσεις υλοποίησης της λειτουργίας του ως άνω Π.Μ.Σ., της διεξαγωγής των αντίστοιχων μαθημάτων και της επιλογής τους], αποστέλλοντας στη διεύθυνση (infoseba@ihu.edu.gr) σχετικό βιογραφικό σημείωμα. Το γνωστικό αντικείμενο / μάθημα του Π.Μ.Σ. “MA in Art, Law and Economy” για το χειμερινό εξάμηνο είναι το ακόλουθο: Εισαγωγικό Μάθημα: 1. Εισαγωγή στο Ελληνικό Δίκαιο και στην νομική ορολογία (Introduction to Greek Law and Legal Terminology). (Ώρες Διδασκαλίας 6). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα έως την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14:30. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά