Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

Θέση Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ

Η Εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλών προδιαγραφών με σύμβαση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας (πάγια αντιμισθία), και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ προΐσταται της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και αναφέρεται
στον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας. Η πρόσληψη θα γίνει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας μετά από επιλογή, η οποία θα διενεργηθεί από επιτροπή στελεχών της. Η θητεία του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών είναι τριετής. Aιτήσεις μέχρι και 31 Αυγούστου 2016. Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται ο Κώδικας Παραβόλων και Δικαστικών Τελών για όλες τις διαδικασίες

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε (υπ’αρ. 17977 απόφαση-ΦΕΚ Β 828/15-3-2017) τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτ...