Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Επιβολή προστίμου σε κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς για παραβάσεις κατά τη διαχείρισή της

Στο ερώτημα αν το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται σε κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς καθορίζεται εντός των ορίων που προέβλεπαν οι διατάξεις του α.ν. 2039/1939, επειδή αφορά σε ενέργειες και παραλείψεις που έγιναν όσο ήταν σε ισχύ ο α.ν. ή δύναται να καθορισθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4182/2013 απάντησε με ατομική γνωμοδότηση (193/2016) το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σύμφωνα με το συμπέρασμα της γνωμοδότησης,
για τον καθορισμό του προστίμου που θα επιβληθεί στον κηδεμόνα της σχολάζουσας κληρονομιάς του C. S. P. S., εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας, για παρατυπίες κατά τη διαχείριση αυτής, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το διάστημα από 17-1-2011 έως 17-12-2012, θα εφαρμοσθεί η τότε ισχύουσα διάταξη του άρθρου 140 παρ. 2 του α.ν. 2039/1939, διότι η διάταξη του άρθρου 71 παρ. 2 του ν.4182/2013 δεν έχει αναδρομική εφαρμογή. Δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτε...