Διάλογος Δικαστών. Αλληλεπιδράσεις εθνικών και διεθνών δικαστηρίων

Το Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε συνεργασία με το Centre de droit international (CEDIN) του Πανεπιστημίου Paris Ouest Nanterre La Défense, διοργανώνουν στην Αθήνα (14-16.6.2016) Συνέδριο με θέμα: "Διάλογος Δικαστών. Αλληλεπιδράσεις εθνικών και διεθνών δικαστηρίων" στο Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα Τηλ. 210 7207000. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά και γαλλικά. Για την παρακολούθηση των
εργασιών του Συνεδρίου παρέχεται στο τέλος σχετική βεβαίωση, εφόσον θα πιστοποιείται η ανελλιπής παρακολούθηση των εργασιών του. Δείτε το Πρόγραμμα στο sakkoulas.gr

Σχόλια