ΔΣΑ: Διευκρινίσεις για το πλαίσιο της αποχής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών μετά και την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, της 3ης Ιουνίου 2016, αποφάσισε:
·Συνεχίζεται η αποχή με το ισχύον πλαίσιο έως και τις 17 Ιουνίου 2016.
·Από τις 18 Ιουνίου 2016 και μετά, υιοθετείται το πλαίσιο στοχευμένων δράσεων που αποφάσισε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στις 3/6/2016. ·Διευκρινίζεται ότι οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων συζητούνται  χωρίς να απαιτείται άδεια, από την δικάσιμο της 9/6/2016 και
εξής, ανεξάρτητα εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή. (dsa.gr)

Σχόλια