Έγγραφο του ΕΤΑΑ για την κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ ΤΑΝ και ΤΥ Δικηγόρων στο Δικαστικό Ένσημο

Γνωμοδότηση σχετική με το θέμα της κατάργησης των κοινωνικών πόρων υπέρ του Ταμείου Νομικών με το νόμο 4393/2016 εξέδωσε το ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο (αρ.155001/23-6-2016), «προκύπτει ότι πραγματική βούληση του Νομοθέτη είναι η κατάργηση όλων των κοινωνικών πόρων που απαριθμούνται στο άρθρο 150 του Ν.3655/2008, χωρίς να γίνεται αναφορά στην αρχική διάταξη που θεσμοθέτησε τους πόρους αυτούς. Ως εκ τούτου είναι αδιάφορο αν η αρχική διάταξη έχει υποστεί τροποποιήσεις ακόμη και
μετά την ισχύ του Ν.3655/2008.
Ειδικώς επί του ζητήματος του δικαστικού ενσήμου, η διάταξη του Ν.3655/2015 αναφέρει τους πόρους (υπέρ Ταμείου Νομικών και Υγείας Δικηγόρων) με τα ισχύοντα τότε ποσοστά, χωρίς καμία παραπομπή στην διάταξη του Ν. ΓΠΟΗ/1912, ο οποίος θεσμοθέτησε το δικαστικό ένσημο. Η διάταξη αυτή, ίσχυε κατά το χρόνο θέσπισης του Ν.3655/2008 και εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, μετά από σειρά τροποποιήσεων με τελευταίες αυτές του Ν.4093/2012 και 4111/2013, κυρίως ως προς τα παρακρατούμενα ποσοστά.
Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι είναι βέβαιον πως έχουν καταργηθεί οι πόροι υπέρ ΤΑΝ και Τομέων Υγείας Δικηγόρων (ΕΟΠΥΥ) επί του δικαστικού ενσήμου.
Επίσης, του Νόμου μη διακρίνοντος, είναι βέβαιον ότι έχουν καταργηθεί και οι πόροι επί συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε μεταβιβάσεις κινητών πραγμάτων και σε ενοχικές συμβάσεις». Δείτε τη Γνωμοδότηση του ΕΤΑΑ στο dsa.gr

Σχόλια