Νέες αλλαγές στο νόμο 4387/2016 του Ασφαλιστικού προβλέπει νέα τροπολογία

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στα πλαίσια του σχεδίου νόμου για την Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] μεταξύ των υπουργείων άμυνας των ευρωπαϊκών κρατών, επέρχονται νέες τροποποιήσεις στον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4387/2016 -Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ Α' 85/12-05-2016). Η νέα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, επιφέρει "ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις στις διατάξεις του ν.4387/2016 για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του από τη διοίκηση". Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η Τροπολογία εδώ

Σχόλια