Παράταση της αποχής των δικηγόρων σε επαρχιακούς Δικηγορικούς Συλλόγους

ΔΣ Βόλου: Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου στη συνεδρίασή του της Παρασκευής 20 Μαΐου 2016 αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της αποχής από τις 25 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου 2016. Ως προς το πλαίσιο αδειών το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία αποφάσισε να ισχύσει το αποφασισθέν από τη Γενική Συνέλευση της 16η Μαΐου αυστηρό πλαίσιο αδειών. Παράλληλα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τις 30 Μαΐου
2016 προκειμένου να αποφασισθεί η περαιτέρω στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου.
ΔΣ Ροδόπης: Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης συνεδρίασε στις 19 Μαΐου 2016 εκτάκτως με αντικείμενο την ενημέρωση και λήψη απόφασης επί του θέματος "Ασφαλιστικό – Φορολογικό – Κινητοποιήσεις" και αποφάσισε: - Αποχή των δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης έως και τις 3-6-2016 με το παλιό αυστηρό πλαίσιο χορήγησης αδειών. - Την εκ νέου σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης την 2-6-2016
ΔΣ Ζακύνθου: Ανακοινώνεται, ότι κατά την έκτακτη Γεν. Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου (Δ.Σ.Ζ.), που συνήλθε την Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016 και ώρα 11.00, αποφασίστηκε η συνέχιση της αποχής των μελών του Δ.Σ.Ζ. από τα καθήκοντά τους έως και Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016, με επανεξέταση του θέματος των κινητοποιήσεων σε νέα Γεν. Συνέλευση, που συγκαλείται με το θέμα αυτό, για την Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016 και ώρα 11.00, στα γραφεία του Δ.Σ.Ζ. Το πλαίσιο της  αποχής είναι αυτό που καθορίστηκε με την από 12-5-2016 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, επικυρώθηκε με την από 13-5-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Ζ. και περιλαμβάνεται στην προηγούμενη με αρ. 74/2016 Ανακοίνωση.
ΔΣ Καβάλας: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, στην συνεδρίαση του, αποφάσισε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το Ασφαλιστικό-Φορολογικό, την αποχή των Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας από τα καθήκοντά τους, από την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016. Το πλαίσιο της χορήγησης των αδειών παραμένει αμετάβλητο και έχει ως εξής:
1)Παραγραφές – προθεσμίες ( αστικά, διοικητικά, ποινικά, συμπεριλαμβανομένης και της συμπλήρωσης ορίου προσωρινής κράτησης)
2)Αναστολές πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μόνον
3)Για τις ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι για πλημμελήματα που από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως έχει συμπληρωθεί 6ετία σε α΄ βαθμό και 7ετία σε β΄ βαθμό.
Υπενθυμίζεται ακόμα ότι οι ΔΣ Λάρισας και Ιωαννίνων έχουν ήδη αποφασίσει συνέχιση της αποχής μέχρι και 3 Ιουνίου 2016 με το αυστηρό πλαίσιο χορήγησης αδειών.

Σχόλια