Αποτελέσματα του Διαγωνισμού Δικαστών Πολιτικής και Ποινικής Κατεύθυνσης

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τα αποτελέσματα των Γραπτών Εξετάσεων του ΚΒ' Εισαγωγικού Διαγωνισμού Δικαστών για την Πολιτική και Ποινική κατεύθυνση. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα το σύνολο των επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις είναι 282 σε σύνολο 505 συμμετεχόντων, δηλαδή ποσοστό 56%. Δείτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα εδώ.
Δείτε την αλφαβητική κατάσταση των επιτυχόντων εδώ και την
βαθμολογική κατάταξη εδώ.
Ήδη ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων των επιτυχόντων του προκριματικού σταδίου του ΚΒ΄ εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης) οι οποίες θα διεξαχθούν στο κτίριο του Αρείου Πάγου (Λ.Αλεξάνδρας 121, Αθήνα). Δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Σχόλια