Κατατέθηκε στη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο με φορολογικές και άλλες διατάξεις. Προβλέπει νέους φόρους και επιβαρύνσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». Επίσης με τροπολογία κατατέθηκαν οι διατάξεις για τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
-διατάξεις για τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
-φορολογικές διατάξεις (αύξηση φόρων σε αγαθά, υπηρεσίες και επιβαρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ),
-τροποποιήσεις στον Τελωνειακό Κώδικα,
-διατάξεις για τους Αγρότες, το ΕΣΠΑ, τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους,
-τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού,
-διατάξεις για το Λιμενικό Σύστημα και τη ΔΕΗ, 
-διατάξεις για την επίσπευση των διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών,
-τροποποίηση των διατάξεων περί Ελεγκτών Δόμησης,
-διατάξεις για τη σύσταση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής,
-τροποποιήσεις στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες),
-διατάξεις για την ίδρυση Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας και
- την Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων.
Δείτε την Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου εδώ
Δείτε τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου εδώ
Δείτε την Τροπολογία που προβλέπει τον Αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης εδώ

Σχόλια