Υποτροφίες Νομικών Σπουδών στο Λουξεμβούργο και στη Σκωτία

-Η Σχολή Νομικών και Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου προσφέρει μία θέση υπότροφου Συνεργάτη Έρευνας (Post-doc) στις Νομικές Σπουδές με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο με συμβόλαιο 20 μηνών και 40 ωρών/εβδομάδα. Ο ερευνητής θα εργασθεί στο πρόγραμμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος διεθνής παράγοντας και το ζήτημα της ικανότητας». Αιτήσεις ηλεκτρονικά μέχρι 30 Ιουνίου 2016. Δείτε περισσότερα εδώ
 -Το Κέντρο για την Υπηκοότητα, την Κοινωνία και το Κράτος Δικαίου του Πανεπιστημίου του Aberdeen προσφέρει δύο 3ετή προγράμματα σπουδών (PhD) με έναρξη το Σεπτέμβριο του 2016. Οι σπουδές περιλαμβάνουν έξοδα στέγης και πλήρη υποτροφία 14.296 £ το χρόνο. Γίνονται δεκτοι υποψήφιοι σπουδών ανθρωπολογίας, πολιτιστικών και λογοτεχνικων σπουδών, ιστορίας, νομικής θεωρίας και κοινωνικών και νομικών σπουδών, φιλοσοφίας, πολιτικής, θρησκευτικών σπουδών, κοινωνιολογίας και θεολογίας. Αιτήσεις μέχρι 30 Μαϊου 2016. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σχόλια