Νέα καταδίκη της Ελλάδας για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κρατουμένων στις φυλακές της Λάρισας

Απόφαση του ΕΔΔΑ -Υπόθεση Ali Cheema και λοιποί κατά Ελλάδας (προσφυγή αρ.7059/14). Οι προσφεύγοντες είναι 23 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων, που κρατήθηκαν στην φυλακή της Λάρισας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η υπόθεση αφορά στις συνθήκες κράτησής τους στις φυλακές της Λάρισας. Οι προσφεύγοντες κατήγγειλαν ειδικότερα την υπερπληθυσμό κρατουμένων στις φυλακές, οι οποίες έχουν
δυνατότητα κράτησης 550 ατόμων, ενώ στην πραγματικότητα κρατούνταν από 780 έως 942 άτομα. Κατήγγειλαν επίσης την έλλειψη χώρου στα κελιά τους, την έλλειψη συνθηκών υγιεινής, την ανεπαρκή θέρμανση και ζεστό νερό και την έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Επικαλούμενοι το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης) και το άρθρο 13 ΕΣΔΑ (δικαίωμα σε ένα αποτελεσματικό ένδικο μέσο) οι προσφεύγοντες κατήγγειλαν τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές της Λάρισας και την έλλειψη οποιουδήποτε ένδικου μέσου καταγγελίας των συνθηκών αυτών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με την απόφασή του (7/4/2016) διαπίστωσε παράβαση των άρθρων 3 και 13 ΕΣΔΑ και επιδίκασε ως δίκαιη ικανοποίηση το ποσό των 2000 ευρώ σε έναν από τους προσφεύγοντες και 8000 ευρώ σε καθένα από τους υπολοίπους καθως και ποσό 1500 ευρώ για δικαστικά έξοδα.[legalnews24.gr]

Σχόλια