Θέση Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Λαϊκό προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄Αρείου Πάγου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» . Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (κώδικας δικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά, και κατ΄εφαρμογή των άρθρων 165, 166 και 167 του Ν.3584/2007. 1. Το αντικείμενο της απασχόλησής του θα είναι η κάλυψη των γενικών θεμάτων των Υπηρεσιών
του ΓΝΑ «Λαϊκό» και η υπεράσπιση των συμφερόντων του ΓΝΑ «Λαϊκό» ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του. Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9,00-14,00 από τον υπάλληλο του Νοσοκομείου κ. ΝΕΓΡΗ ΜΙΧΑΛΗ (τηλ.2107456414) και την υπάλληλο του Νοσοκομείου κ.ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (τηλ.2107456225). Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια