Πού πάνε οι Ειρηνοδίκες: Μεταθέσεις και Διορισμοί

Αναρτήθηκαν από τον Άρειο Πάγο τα ονόματα τόσο των νέων 194 συνολικά Ειρη- νοδικών που διορίζονται και τοποθετούνται ανά Ειρηνο- δικείο ή Πταισματοδικείο, όσο και των Ειρηνοδικών που μετατίθενται. Και στις δύο λίστες τα ονόματα έχουν τεθεί κατ' αλφαβητική σειρά. Δείτε τη λίστα των νεοδιοριζόμενων Ειρηνοδικών εδώ και τη λίστα των Ειρηνοδικών που μετατίθενται εδώ.

Σχόλια