Ανοιχτό λογισμικό και δεδομένα δημοσίου τομέα

Το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής και η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο: “Ανοιχτό λογισμικό και δεδομένα δημοσίου τομέα” στις 7 Απριλίου 2016 στην Ακαδημίας 45, 1ος όροφος αίθουσα Β στις 18.00. Πρόγραμμα Ημερίδας: Χαιρετισμοί 18:00 – 18:15 Γεώργιος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Θεόδωρος Καρούνος, Αντιπρόεδρος ΕΕΛ/ΛΑΚ
18:15-18:30 Γιώργος Σακελλαριάδης, Υποψήφιος Διδάκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών, «Η προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών με την πνευματική ιδιοκτησία» 18:30-18:45 Πιερρίνα Κοριατοπούλου, Διδάκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών, «Η νομολογία του ΔΕΕ για τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή»
18:45-19.00 Πρόδρομος Τσιαβός, μέλος ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ «Πνευματική ιδιοκτησία και λογισμικό ανοιχτού κώδικα» 
19:00-19:30 Βασιλική Νταλάκου, Στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Επικεφαλής της νομικής ομάδας της συντονιστικής ΟΔΕ Δι@ύγεια και Καλλιόπη Αγγελετοπούλου, Στέλεχος Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, “Η καθιέρωση και πρώτη εφαρμογή της αρχής της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα: βασικές νομοθετικές προβλέψεις, ερμηνευτικά ζητήματα και η αρχική ανταπόκριση των φορέων”
19:30-20.00 Συζήτηση Συντονιστής ημερίδας, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης

Σχόλια