ΣτΕ: Παραγραφή του προστίμου κατά του Αλέξη Μητρόπουλου - Παραπομπή της υπόθεσης στην 7μελή σύνθεση

Στην Επταμελή Σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμφθηκε η υπόθεση του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής Αλέξη Μητρόπουλου για πρόστιμο που έχει επιβληθεί σε βάρος του. Η παραπομπή έγινε λόγω σπουδαιότητας της υπόθεσης, ενώ είχε προηγηθεί η απόφαση (υπ' αριθμ 888/2016) της πενταμελούς σύνθεσης του ίδιου τμήματος με την οποία κρίθηκε ότι το πρόστιμο ύψους 375.329,08 ευρώ, έχει παραγραφεί. Το ΣτΕ
αποφάνθηκε ότι οι εφετειακές αποφάσεις έκριναν μη νομίμως για την 10ετή παραγραφή που παρατάθηκε, αρχικά με το νόμο 3888/2010 και περαιτέρω με τους νόμους 4002/2011 και 4098/2012. Κατά την απόφαση, η παράταση των προθεσμιών παραγραφής που επήλθαν με τους επίμαχους νόμους, αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου.
Πρόκειται για το πρόστιμο που ορίστηκε για παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά το έτος 1999, σε βάρος του οποίου προσέφυγε ο Αλ. Μητρόπουλος. Συγκεκριμένα, είχε προσφύγει στο ΣτΕ και ζητούσε να αναιρεθούν δύο αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου με τις οποίες είχε απορριφθεί η προσφυγή του κατά της υπ΄ αριθμ. 482/2013 πράξης του προϊσταμένου της Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών. 
Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο ανερχόταν σε 942.136,60 ευρώ, αλλά με απόφαση της επιτροπής διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/94,   το πρόστιμο περιορίσθηκε στο ποσό των 375.329,08 ευρώ. (news247.gr)

Σχόλια