Αίτηση Ακυρώσεως, Αίτηση Αναστολής και Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων

4η Επιστημονική Εκδήλωση του 6ου κύκλου Επιστημονικών Εκδηλώσεων της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με ένα ειδικό επιστημονικό κύκλο σεμιναρίων με αντικείμενο «Αίτηση Ακύρωσης». Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής στις επιστημονικές εκδηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com. Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, 18:00 - 20:00: «Αίτηση Ακυρώσεως, Αίτηση Αναστολής και Αίτηση
Ασφαλιστικών Μέτρων». Ομιλητές:
-Βασίλειος Γκέρτσος, Εισηγητής ΣτΕ: «Η αίτηση αναστολής στις ακυρωτικές διαφορές»
-Γεώργιος Τράντας, Διδάκτωρ Διοικητικού Δικαίου, Δικηγόρος: «Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων». 
Συντονιστής: Δημήτριος Πυργάκης, Εισηγητής ΣτΕ, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Σχόλια