Ρεκόρ παραγωγικότητας και νέων υποθέσεων για το Δικαστήριο της ΕΕ

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο ρυθμός της δικαστικής δραστηριότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 2015 υπήρξε αξιοσημείωτος. Το περασμένο έτος εισήχθησαν ενώπιον και των τριών δικαιοδοτικών οργάνων που το απαρτίζουν, συνολικά 1.711 υποθέσεις. Πρόκειται για τον υψηλότερο ετήσιο αριθμό νέων υποθέσεων στην ιστορία του. Η αύξηση αυτή υπήρξε εντονότερη στο Δικαστήριο, όπου για πρώτη
φορά ξεπεράστηκε το ορόσημο των 700 νεοεισερχόμενων υποθέσεων. Εξάλλου, η ετήσια παραγωγικότητα έφθασε σε πρωτόγνωρα επίπεδα, αφού περατώθηκαν 1 755 υποθέσεις.
Σημειώνεται ότι έχει ήδη εγκριθεί από τον νομοθέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεταρρύθμιση της δικαιοδοτικής δομής του Δικαστηρίου κατόπιν μιας νομοθετικής διαδικασίας που ξεκίνησε το 2011. Συγκεκριμένα, η εν λόγω μεταρρύθμιση θα βοηθήσει το θεσμικό όργανο, χάρη στον διπλασιασμό του αριθμού των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου σε τρία διαδοχικά στάδια μέχρι το 2019, να αντεπεξέλθει στην αύξηση του φόρτου εργασίας. Η διαρθρωτική αυτή αλλαγή συνοδεύτηκε από την κατάρτιση του νέου Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2015 και θα ενισχύσει την ικανότητά του να εκδικάζει τις υποθέσεις σε εύλογο χρόνο, τηρώντας τις απαιτήσεις της δίκαιης δίκης.(curia.europa.eu). Διαβάστε περισσότερα και αναλυτικά στατιστικά εδώ

Σχόλια