Αντισυνταγματική η υποχρεωτική ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων σύμφωνα με το Διοικητικό Πρωτοδικείο

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε αντισυνταγματική την υποχρεωτική ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων που προβλέπει ο νόμος 3996/2011. Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 48 του νόμου 3996/2011 ζητήθηκε στο τέλος της δικηγορικής άσκησης του δικηγόρου Ορφέα Φίλου, να καταβάλει αναδρομικές «εισφορές άσκησης» στον τομέα υγείας δικηγόρων Αθηνών για το διάστημα, κατά το οποίο ήταν ασκούμενος δικηγόρος. Δηλαδή, κλήθηκε να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές πριν
εγγραφεί στον Δικηγορικό Σύλλογο ως δικηγόρος.
Ο δικηγόρος προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια υποστηρίζοντας ότι η διάταξη του νόμου 3996/2011 είναι αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντάγματος, καθώς εξομοιώνει τους ασκούμενους δικηγόρους με τους δικηγόρους εγγεγραμμένους στους δικηγορικούς συλλόγους.
Το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκρινε ότι η επίμαχη νομοθετική πρόβλεψη προσκρούει τόσο στο άρθρο 4 του Συντάγματος, που καθιερώνει τον κανόνα της ισότητας μεταξύ των πολιτών, όσο και στο άρθρο 22 του Συντάγματος που προβλέπει ότι το κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. (tovima.gr)

Σχόλια