Το δικαίωμα υπερασπίσεως στην ποινική δίκη: Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων

Tο 7ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων θα γίνει σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών την 15η & 16 η Απριλίου 2016 στην Πάτρα (Μεγάλο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα, Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών). Θέμα του διήμερου Συνεδρίου είναι: «Το δικαίωμα υπερασπίσεως στην ποινική δίκη - Όψεις και όρια». Οι εισηγήσεις και η στρογγυλή τράπεζα
θα καλύψουν ευρύ φάσμα θεμάτων όπως το δικαίωμα υπερασπίσεως σε διασυνοριακές διαδικασίες, το δικαίωμα συνηγόρου στο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωμα υπερασπίσεως και το δικηγορικό απόρρητο, η συλλογή αποδείξεων, το δικαίωμα υπερασπίσεως σε ειδικές κατηγορίες διαδικασιών, το δικαίωμα υπερασπίσεως σε παράλληλες και εναλλακτικές διαδικασίες, η νομική βοήθεια κ.α.
Πληροφορίες στη Γραμματεία της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (Υπεύθυνη κα Λαβαζού) τηλ.: 6944506619, e-mail: hcba@otenet.gr

Σχόλια