Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Στο ΣτΕ λόγω σπουδαιότητας υπόθεση με το ερώτημα αντισυνταγματικότητας της κατάργησης ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου

Στην επταμελή σύνθεση του α’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εισήχθηκε λόγω σπουδαιότητας υπόθεση με το ερώτημα αντισυνταγματικότητας της κατάργησης ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος μετά την 125/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.
Ειδικότερα το ερώτημα που διατυπώνεται στην εκδοθείσα απόφαση με αριθμό 125/2016 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, αναφέρει: «Εάν η κατάργηση, με το εδ. 12 της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου αντίκειται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος». Η δικάσιμος ορίστηκε για τις 10 Οκτωβρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...