Τρίτη, 29 Μαρτίου 2016

Στο ΣτΕ λόγω σπουδαιότητας υπόθεση με το ερώτημα αντισυνταγματικότητας της κατάργησης ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου

Στην επταμελή σύνθεση του α’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εισήχθηκε λόγω σπουδαιότητας υπόθεση με το ερώτημα αντισυνταγματικότητας της κατάργησης ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος μετά την 125/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας.
Ειδικότερα το ερώτημα που διατυπώνεται στην εκδοθείσα απόφαση με αριθμό 125/2016 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας, αναφέρει: «Εάν η κατάργηση, με το εδ. 12 της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990 ισόβιας σύνταξης πολυτέκνου αντίκειται στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος». Η δικάσιμος ορίστηκε για τις 10 Οκτωβρίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Τα νέα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά το ν.4446/2016

O νόμος 4446/2016 επέφερε αλλαγές στα παράβολα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώ κατάργησε το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές α...