Το κυρωτικό σύστημα του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα

Ο Όμιλος Νομικού Προβληματισμού "Έρεισμα ΔΡΑσης" και η συνδικαλιστική του έκφραση Δικηγορικός Συνδυασμός "ACTUS", διοργανώνουν επιστημονική ημερίδα με θέμα "Το κυρωτικό σύστημα του ισχύοντος ποινικού Κώδικα - Προβλήματα - Πρακτικά αδιέξοδα - Προβληματικές", την Παρασκευή 1 Απριλίου και ώρα 17:30, στο συνεδριακό χώρο της Τράπεζας Πειραιώς στην Κατούνη - Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη. Ομιλητές: -Λάμπρος Μαργαρίτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 -Στέφανος Παύλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ
-Γεώργιος Νούσκαλης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ
-Βασίλειος Αδάμπας, Δ.Ν.-Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης
-Χρήστος Νάιντος, Δ.Ν.-Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης
-Γεώργιος Δανιήλ, Δ.Ν.-Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Αντιπρόεδρος Ομίλου Νομικού Προβληματισμού "Ερεισμα ΔΡΑσης"

Σχόλια